Ο ιατρός Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος Παναγιώτης Ξιάρχος είναι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ειδικεύθηκε στο Γαστρεντερολογικό Ογκολογικό Τμήμα  του Α.Ν.Θ «Θεαγένειο» και στό Γαστρεντερολογικό  Τμήμα του Γ.Ν.Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου».


Επιστημονικός Συνεργάτης:
1. Στο Γαστρεντερολογικό - Ογκολογικό Τμήμα του «Θεαγενείου» Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης  το χρονικό διάστημα 1997-1999.
2. Στο Γαστρεντερολογικό Τμήμα του Γ.Π.Ν. «Γεώργιος Παπανικολάου» από το 2002 μέχρι και το 2010.

Είναι μέλος των παρακάτω επιστημονικών εταιρειών:
1. Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Ήπατος (2001)
2. Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία (2002)
3. Ελληνική Ομάδα Μελέτης Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων Εντέρου(2004)
4. Fellow of European Board Of Gastroenterology(2006)


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
Συνολικός  αριθμός δημοσιεύσεων τριάντα τρείς (34), εκ των οποίων δεκαέξι (16) σε Διεθνή Περιοδικά με συνολικό παράγοντα απήχησης (impact factor): 24,684 και δεκαεπτά (18) σε Ελληνικά Περιοδικά.
Οι παραπάνω δημοσιεύσεις έχουν γίνει βιβλιογραφικές αναφορές (citation) σε δεκαεννέα (19) δημοσιευμένες εργασίες (citation index 19).
Βραβευμένες εργασίες:
1. Βραβείο  2ης καλύτερης κλινικής μελέτης με θέμα: « Εμφάνιση αντίστασης στο Adefovir Dipivoxil σε ασθενή με κοιλιοκάκη» που παρουσιάσθηκε στο Ερευνητικό Βήμα της Διημερίδας Ηπατίτιδας 2004 στην Αθήνα 24-25/1/2004.
2. Βραβείο 2ης καλύτερης Ελεύθερης ανακοίνωσης με θέμα:
« Απώλεια ανοσίας έναντι του ιού της ηπατίτιδας Β σε μεταμόσχευση αλλογενών αιμοποιητικών κυττάρων (ALO Tx). Συχνότητα εμφάνισης και παράγοντες κινδύνου» 
10ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 26-29 Απριλίου    2007
Συμμετοχή ως συνερευνητής σε Πολυκεντρικές Διεθνείς Μελέτες
Συμμετείχε στην παραγματοποίηση εννέα διεθνών  ιατρικών μελετών που αφορούσαν την χρόνια ηπατίτιδα Β.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
1. Ως εκπαιδευτής:
Πραγματοποίησε 25 ομιλίες σε εκπαιδευτικά συνέδρια και σεμινάρια.

2. Ως εκπαιδευόμενος:
Παρακολούθησε πλήθος ιατρικών εκπαιδευτικών και μετεκπαιδευτικών μαθημάτων, συνεδρίων και σεμιναρίων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Προγράμματος  
Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων του Παθολογικού Τομέα του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης « Θεαγένειο » κατά τις περιόδους 1993-94, 1994-95,1995-96, 1996-97, 1997-98.
2. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ογκολογίας Πεπτικού, Θεσσαλονίκη, 5-6 Δεκεμβρίου 2003.
3. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του  4ου   Πανελλήνιου   Συνεδρίου Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων Θεσσαλονίκη, 27-28 Μαΐου 2005
4. Επιδημιολογική Μελέτη καταγραφής και προοπτικής παρακολούθησης της χρόνιας ηπατίτιδας Β και C στον Ελλαδικό χώρο του Κέντρου Ελέγχου  Ειδικών Λοιμώξεων. Επιστημονικός υπεύθυνος Γαστρεντερολογικής Κλινικής Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου».2003-2010.