- Ιογενείς ηπατίτιδες (ηπατίτιδα Α, ηπατίτιδα Β, ηπατίτιδαC, ηπατίτιδα Ε)

- Αυτοάνοση ηπατίτιδα

- Αλκοολική νόσος ήπατος

- Λιπώδες ήπαρ- στεατοηπατίτιδα

- Νόσος Wilson

- Αιμοχρωμάτωση

- Πρωτοπαθής χολική κίρρωση(PBC)

- Καλοήθεις όγκοι του ήπατος (κύστεις, αιμαγγειώματα, αδενώματα,εστιακή

   οζώδης υπερπλασία)

-Κακοήθεις όγκοι ήπατος (ηπάτωμα,χολαγγειοκαρκίνωμα)